17. Ulusal Turizm Kongresi

Danışma Kurulu

Danışma Kurulu

Ünvanı, Adı Soyadı Kurumu

Prof. Dr. Ahmet AKTAŞ

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan BATMAN

Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI

Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Azize TUNÇ HASSAN

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan İÇÖZ (Kongre Dönem Başkanı)

Yaşar Üniversitesi

Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN 

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK

Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Bahattin RIZAOĞLU

Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Alp TİMUR

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Turgut VAR

İzmir Ekonomi Üniversitesi

(*) Soyada göre alfabetik düzenlenmiştir.