17. Ulusal Turizm Kongresi

En İyi Bildiri Ödülü

En İyi Bildiri Ödülü

17. Ulusal Turizm Kongresinde kabul edilmiş ve sunulmuş bildiriler arasından Danışma Kurulunun önereceği 5 kişilik bir komisyon tarafından seçilmiş olan üç çalışmaya ödül verilecektir. Ödülün amacı, kongreye gönderilen çalışmaların bilimsel yetkinliğini ve niteliğini arttırmaktır. Başvuru ve seçilmeye ilişkin esaslar aşağıdaki şekildedir:

 • - Başvuru sahip/sahiplerinin bildirilerini kongrede sunmaları gerekmektedir,
 • - Ödüle aday olabilmek için kongrede sunulacak çalışmanın kongrenin başlamasından en az 15 gün önce Yürütme Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir,
 • - Adaylar başvurularını Kongre Yürütme Kurulu'na e-posta (utk17@mu.edu.tr) ile "En İyi Bildiri Ödülü" konusuyla yapmalıdırlar,
 • - Kongre Danışma ve Bilim Kurulu üyelerinin tek veya ortak yazar olarak yer aldığı çalışmalar ödüle aday olamaz,
 • - Ödül tutarları aşağıdaki şekildedir:
  • - Birincilik Ödülü        : 1.000 TL
  • - İkincilik Ödülü          : 750 TL
  • - Üçüncülük Ödülü     : 500 TL
 • - Ödüller, kongrenin kapanış ve değerlendirme toplantısında sahiplerine verilecektir.