17. Ulusal Turizm Kongresi

Kongre Konuları

Kongre Konuları

 •          KRİZ YÖNETİMİ
   
 •          SOSYAL MEDYA
   
 •          SAĞLIK TURİZMİ
   
 •          EKO TURİZM
   
 •          YEŞİL TURİZM
   
 •          TURİZM EKONOMİSİ
   
 •          TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
   
 •          DESTİNASYON REKABETİ
   
 •          KIRSAL TURİZM
   
 •          TURİZMDE STK’LAR
   
 •          TURİZMDE İSTİHDAM
   
 •          TURİZMDE HİZMET KALİTESİ
   
 •          KAMU POLİTİKALARI (VERGİ, TEŞVİK, KREDİ, FAİZ vb.)
   
 •          TURİZMDE SU, ENERJİ ve EĞİTİM POLİTİKALARI
   
 •          DİGİTAL PAZARLAMA ve TANITIM
   
 •          TURİZM ve GÜVENLİK
   
 •          TURİZM ve TERÖR
   
 •          KÜRESEL GELİŞMELER
   
 •          TURİZM VE YATIRIM
   
 •          İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARI
   
 •          DİĞER GÜNCEL KONULAR