17. Ulusal Turizm Kongresi

Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu

Ünvanı, Adı Soyadı

Görevi

İletişim (E-mail)

Prof. Dr. Ozan BAHAR

Başkan

 

Prof. Dr. Hulusi DOĞAN

Üye

 

Prof. Dr. Umut AVCI

Üye

 

Doç. Dr. Cafer TOPALOĞLU

Üye

 

Doç. Dr. Hüseyin ÇEKEN

Üye

 

Doç. Dr. Doğan KUTUKIZ

Üye

 

Doç. Dr. Tuğba UÇMA UYSAL

Üye

 

Doç. Dr. Burhan KILIÇ

Üye

 

Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYAZLAR

Üye

 

Yrd. Doç. Dr. Aydan BEKAR

Üye

 

Yrd. Doç. Dr. Savaş ARTUĞER

Üye

 

Yrd. Doç. Dr. Alper ASLAN

Üye

 

Yrd. Doç. Dr. Uğur ÇALİŞKAN

Üye

 

Yrd. Doç. Dr. Işıl Arıkan SALTIK

Üye

 

Yrd.Doç.Dr. Senem YAZICI Üye  
Yrd.Doç.Dr Reyhan Arslan AYAZLAR Üye  

 

Sekreteya

Ünvanı, Adı Soyadı

İletişim (Tel)

Öğr. Gör. Dr. Özer ŞAHİN

 

Öğr. Gör. Nursel BALCI

 

Arş. Gör. Filiz GÜMÜŞ DÖNMEZ

 

Arş. Gör. Derya GÜNEY

 

Arş. Gör. Faruk YÜKSEL

 

Arş. Gör. Nisan YOZUKMAZ

 

Arş. Gör. Saim ASLAN

 

Arş. Gör. Emine YILMAZ

 

Arş. Gör. Funda ÖN ESEN